Vanhaihmiset

sunset.gif (23406 bytes)Vanhaihmisistä ei ole paljon tietä nykyisin. Uskotaan että nämä alkuperäiset ihmiset ovat kadonneet vuosituhansien saatossa tai sekoittuneet muihin kansoihin. Vanhaihmisiä on kuitenkin yhä olemassa Kaukovuorilla, eivätkä heidän elintapansa ole muuttuneet vuosituhansien kuluessa.

Kouran klaani on yksi vanhaihmisten muutamista heimoista, jotka polveutuvat suoraan alkuperäisistä vanhaihmisistä. Vanhaihmiset ovat säilyneet vain eristäytymällä ulkomaailmasta ja heidän ainoat kontaktit muihin ihmisrotuihin ovat olleet satunnaiset nomadien vierailut.

Vanhaihmisten klaaneja on jäljellä enää muutama, ja ne kaikki elävät kaukovuorilla lähellä suurta punaista aavikkoa. Jokainen klaani on periaatteiltaan ja toimintatavoiltaan samanlainen ja kaikki heimot ovat erittäin primitiivisiä.

Vanhaihmisten käyttämänsä aseet ja työkalut ovat joko kivisiä, puisia tai luisia. Heimojen kieli on hyvin lähellä alkuperäistä vanhakieltä, vaikkakin se on surkastunut paljon yksinkertaisemmaksi. Kommunikointiin kuuluu paljon eleitä ja tunnetiloja, jotka heijastuvat keskustelukumppanille. Jopa vanhakieltä tuntematon pystyy ymmärtämään heimolaisten tunnetilat, sillä ne heijastuvat erittäin voimakkaina.

Kouran klaani

Koura klaani koostuu 20 miehestä ja 14 naisesta sekä muutamasta lapsesta ja vanhuksesta. Heimon päätökset tekee neuvosto, joka koostuu kolmesta heimolaisesta. Neuvoston jäsenet, shamaania lukuun ottamatta, valitaan rituaalisella äänestyksellä. Jos neuvoston jäsen on kuollut luonnollisen kuoleman, tehdään uuden jäsenen valinta seuraavan täydenkuun aikaan. Jos taasen hän on menettänyt paikkansa taistelussa toista heimolaista vastaan, saa voittajan voitetun aseman. Neuvoston jäsenet, jälleen shamaania lukuun ottamatta, ovat heimonsa vahvimpia ja parhaita taistelijoita. Kuka tahansa heimosta voi haastaa neuvoston jäsenen liian heikkona asemaan, ja seurauksena on aina taistelu kuolemaan asti.

Heimon miehille on tärkeää korostaa vahvuuttaan ja taistelukuntoa. Usein heidän puheensa alkavat pitkällä puheella jossa kehutaan ja kerskutaan itseä ja itse asiaan päästään vasta kun kerskuja katsoo kehuneensa itseänsä tarpeeksi.

Liioittelu puheissa on yleistä, jopa suotavaa. Loukkaukset ovat aina vakavia, ja niistä seuraa lähes poikkeuksetta taistelu kuolemaan asti.

Pelkuruus taistelussa on tuomittavaa ja seurauksena on aseman menetys, karkotus tai pahimmassa tapauksessa kuolema. Yleisesti taistelun voittaja saa aina voitetun omaisuuden, mukaan lukien tämän naiset.

Naisten tehtävä on huolehtia lapsista, hoitaa eläimiä ja toimia heimon magian käyttäjinä. He osallistuvat harvoin taisteluihin, mutta tarvittaessa osaavat puolustaa itseään. Naiselle opetetaan jo pienenä naisten piirissä naisen paikka, tehtävät ja käyttäytyminen. Naiset puolustavat itseään ja asemaansa tarvittaessa asein heimon vihollisia, heimon miehiä tai jopa toisiaan vastaan. Naisen tehtävä on alistua miehensä päätöksiin, eikä hän saa koskaan julkisesti vastustaa miehensä päätöksiä.

Heimossa nainen kuitenkin valitsee elämänkumppaninsa ja näin tehtyään hänen on huolehdittava miehensä hyvinvoinnista ja omaisuudesta. Mies voi hyväksyä useampia naisia itselleen, mutta vain yksi heistä on hänen päävaimonsa. Päävaimo on tärkein vaimo ja hän hallitsee muita miehen jalkavaimoja. Yleisen tavan mukaan miehen on maksettava tulevan vaimon nykyiselle hallitsijalle tämän vaatima summa, josta tuleva vaimo saa puolet. Tätä naisen omistamaa omaisuutta mies ei voi käyttää ellei nainen lahjoita sitä miehelleen.

Heimon jokainen nainen kuuluu jollekin miehelle ja on tämän omaisuutta. Jos naisen isä on kuollut voi omistaja olla joku muu naisen valitsema heimon mies. Tällöin nainen on miehen omaisuutta, mutta tämä ei saa koskea naiseen. Jos mies häpäisee omistamansa naisen tämän sitä haluamatta ja selviää siitä hengissä, tulee naisesta hänen uusi vaimonsa.

Nainen palvelee omistajaansa, mutta voi päättää myöhemmin kenet hän valitsee mieheksensä. Jos joku heimon mies häpäisee toisen vaimon on seurauksena taistelu tämän miestä vastaan. Mies voi myös myydä vaimonsa toiselle miehelle, mutta ei vaimona, vaan naisena. Naisilla ei ole yleisesti ottaen sananvaltaa muussa kuin avioliittoasioissa, shamaania lukuun ottamatta.

Shamaani

Shamaani on heimon henkinen ja todellinen johtaja. Hänen valtansa on ehdoton. Shamaani on aina nainen, ja poikkeuksellisesti hän ei ole kenenkään miehen omaisuutta. Shamaani kuuluu vain maalle, ja on maan morsian. Shamaani on ainoa, joka suorittaa Kuoleman tanssin. Kun joku klaanilaisista kuolee, shamaani suorittaa rituaalitanssin kuolleen ympärillä, joka makaa maassa kasvot alaspäin. Ruumis jätetään paikkaan johon se on kuollut. Jos shamaani epäonnistuu rituaalissa, se katsotaan huonoksi enteeksi. Jos shamaani unohtaa tai ei kykene suorittamaan rituaalia, katsotaan sekin huonoksi enteeksi.

Shamaanin ja heimon naisten tehtävä on heimon historian vaaliminen. Shamaanin vastuulla on pitää muistissa heimon suullinen historia. Vanhojen tietojen ja maan voiman avulla shamaani pystyy tekemään uskomattomiakin asioita, kuten parantamaan kuolettavasti haavoittuneita, tuomaan metsästysonnea, ja auttamaan heimoa vaikeina aikoina.

Shamaani on vastuussa yhteisistä päätöksistä ja hänen tulee päättää rikkovatko ne maan tahtoa vastaan. Uskotaan että shamaani pystyy vaistoamaan maan tahdon. Jos jokin päätös rikkoon maan tahtoa vastaan, voi shamaani kumota päätöksen vaikka muut neuvoston jäsenet olisivat häntä vastaan.

Vanha shamaani valitsee seuraajansa syntyneistä tyttölapsista heti tämän synnyttyä maailmaan. Lapsi annetaan heimon metsästäjän omaisuudeksi ja tämän tehtävä on huolehtia tulevan shamaanin hyvinvoinnista. Tyttölapsi on metsästäjän omaisuutta kunnes vanha shamaani kuolee ja tyttö perii tämän aseman heimon johtajana. Jos vanha shamaani kuolee ilman perillistä, hakeutuu heimon metsästäjä toisen heimon shamaanin luo, joka valitsee uuden shamaanin heimolle.

Tulenkantaja

Kun heimo vaeltaa, tulenkantaja kantaa mukanaan kytevää hiillosta pitäen sitä hengissä heimon matkan ajan. Tulenkantaja pitää hiillosta vanhassa rituaalimenoin pyhitetyssä ihmisen kallossa.

Kun heimo saapuu määränpäähänsä, hiilloksen avulla sytytetään uusi leirituli. Tulenkantajan tehtävä on tärkeä, sillä heimo on unohtanut tulenteon taidon. Jos tulenkantaja epäonnistuu pitämään hiillosta yllä, heimo on seurauksena päiviä tai jopa viikkoja ilman tulta. Tuli joudutaan tällöin hakemaan muilta heimoilta.

Metsästäjä

Metsästäjä johtaa heimon metsästys retkille. Hän päättää missä ja miten kauan metsästetään, ja hänellä on oikeus antaa ensimmäinen isku ja valita paras pala saaliista. Toisaalta myös huonoista metsästys retkistä syytetään aina metsästäjää.

< Nagain Kronikat