D'Urd >

D'urd on hajanainen kyläruhtinaskunta, jossa käden taito ja salamurha ovat arvossa. D'Urd on monille tuntematon paikka ja monet matkalaiset joutuvat heti ongelmiin elleivät he tiedä DäUrdin monimutkaista yhteiskunnallista rakennetta.

D'Urdin syntyperäisiä sankareita ovat Slashing joukosta velhotar Lorna ja valkeuden papitar Midori. Heidän historiasta voit lukea lisää D'Urdin tilanteesta. Myös Muppets sankari Draviga Geralos on syntynyt D'Urdissa ja hänen historiansa kertoo lisää D'Urdin monimutkaisesta tilanteesta.

Historia

Kuten Orinoco, myös D'Urd syntyi viidennen ajan alussa kun reitti länteen - Tilhuksen sola - avattiin. Aikaisemmin länteen muuttaneet uudisraivaajat olivat saapuneen Kaukovuorien eteläpuolelta ja olivat jo perustaneet vankkoja, joskin hajanaisia yhdyskuntia. Kylät puolustivat omia alueitaan ja pyrkivät pitämään pohjoisesta virtaavat uudisasukkaat poissa mailtaan. Hajanaisuuden vuoksi ne eivät kuitenkaan voineet tehokkaasti estää uusien asukkaiden ryntäystä.

D'Urdin ruhtinaskunnan varsinainen perustaja on D'Agaen Kemoa, D'Urdin kylän päämies. Hän neuvotteli ja solmi liittoja muiden kylien kanssa ja liitosta muodostui D'Urdin ruhtinaskunta, jossa jokainen kylä säilytti lähes autonomisen aseman, maksaen vain nimellistä veroa ruhtinaalle. Myös osa kylien sotajoukoista palveli tarvittaessa ruhtinaan komennon alla, mutta vain tarpeellisen ajan, jonka jälkeen joukot palasivat takaisin omiin kyliinsä.

D'Urdin hallintoi toimi hyvin lähes puolentoista sadan vuoden ajan. Pitkän rauhan aikana kyläruhtinaskunnat olivat riitautuneet naapureidensa kanssa ja salamurhista, yöllisistä hyökkäyksistä ja avoimesta vihanpidosta oli tullut arkipäivää. Kun vuonna 1498 D'Urdin silloinen ruhtinas kuoli ilman perillistä ja ilman yhtään elossa olevaa sukulaista, kolmetoista kyläruhtinasta vaativat kukin kruunua itselleen. Kyläruhtinaiden marssiessa kohti D'Urdin kaupunkia, Kaupungin sotajoukkojen komentaja rikkoi lakitaulut julistaen itsensä uudeksi D'Urdin ruhtinaskunnan ruhtinaaksi.

Samana vuonna Alhraed oli alkanut laajentua länteen ja sota puhkesi D'Urdin ja Alhraedin välille. Sota pakotti kyläruhtinaat liittoutumaan ulkoisen uhan edessä. Koska Alhraed ei pystynyt suoraan uhmaamaan D'Urdin kaupunkia, uusi ruhtinas kieltäytyi lähettämästä omia sotilaitaan Alhraedilaisia vastaan.

Muut kyläruhtinaat joutuivat taistelemaan ilman D'Urdin kaupungin mahtavaa sotajoukkoa sekä ilman ylintä komentajaa. Alhraed ei ollut kuitenkaan toipunut tarpeeksi sodasta Perivan kanssa, eikä pystynyt pidättelemään D'Urdia puolustavaa pientä, mutta kuolettavaa armeijaa. D'Urdin sotatapa oli Alhraedilaisille myös järkytys; D'Urdilaiset eivät käyneet kunniallista sotaa avoimilla taistelukentillä, vaan suosivat pikaisia iskuja varsinkin yöllä sekä varsin runsasta myrkkyjen käyttöä. 

Samana vuonna Ahraedin joukot joutuivat perääntymään ja D'Urdin marssi aina Arguksen kaupunkiin asti. Loppuvuonna 1499 Alhraed solmi rauhan ja raja D'Urdin kanssa vedettiin Kaukovuorille. Kyläruhtinaat palasivat omille mailleen vaatien pakkoveroa uusilta alueilta. Vuonna 1525 Arguksen kaupunki irtautui pakkoverosta ja julistautui omaksi kyläruhtinaskunnaksi.

Kuudennen ajan alussa useat kyläruhtinaat vaativat jälleen pääruhtinaan asemaa, joka oli laittomasti annettu D'Urdin kaupungin ruhtinaalle. D'Urdin kaupunki kuitenkin kieltäytyi neuvottelemasta asiasta. Vuonna 20 kaksitoista kyläruhtinasta liittoutui ja hyökkäsi yhteisvoimin D'Urdiin. Taistelusta selvisi hengissä vain kaksi kyläruhtinasta, ja Puolet D'Urdin kaupungista paloi. Taistelu päättyi pattitilanteeseen, ja hatara rauha solmittiin. D'Urdin kaupungin kyläruhtinaan määräysvalta hyväksyttiin rajoituksin myös muissa kylissä. Rauha on kestänyt viimeiset 77 vuotta, mutta tilanne on tulenarka. Vaikka ulkoisesti ruhtinaskunnat elävät rauhassa, pinnan alla kuohuu. Ruhtinaskunnat käyvät yhä sotaa salamurhaajien avulla toisiaan vastaa.

D'Urdin kartta >

< Sankareiden maailma