Nagain kielet


Kaikkien Nagaissa puhuttujen kielien sanotaan periytyvän kahdesta pääkielestä; Mustasta kielestä (Mustainmaa) ja valkeasta kielestä (Haltiakieli). Mahtavat jumalten lähettiläät ja sanansaattajat eivät kielestä välittäneet, he pystyivät keskustelemaan kaikkien rotujen kanssa riippumatta puhuivatko he mitään ymmärrettävää kieltä vai eivät. Kuolevaisten rotujen edustajat tarvitsivat kuitenkin kielen jolla pystyivät hoitamaan tavalliset asiat muiden kanssa.

Alkuaikoina mustainmaalaiset ja pahalaiset kehittivät oman vastineensa jumalten lähettiläiden kielestä ja sitä kutsuttiin mustaksi kieleksi. Vastaavasti valkeuden jumalien palvojat muodostivat oman kielen, valkean kielen. Vain Haltiakieli on säilynyt lähes muuttumattomana vuosisatojen kuluessa. Mustainmaan kieli, jota örkit ja muut pahalaiset puhuvat, on muuttunut aikojen saatossa ja siitä löytyy lukuisia eri variaatioita ja murteita.

Mustainmaan kieli >
Olorien >
Alhraed >
Daelton >
D'Urd >
Orinoco >
Periva >
Teh'Bar >
Villikielet >
Nomadikielet >

< Nagai - Sankareiden maailma