Kuoleman riitti

Kuoleman riitti on ikivanha loitsu, jonka alkuperäisestä luojasta ei tiedetä paljon muuta kuin hänen nimensä, Halgan Hiljainen. Loitsun synnystä on lukuisia teorioita, mutta ne kaikki perustuvat kuitenkin arvailuihin ja päätelmiin. Edes vanhimmista kirjoista ei löydy viitteitä alkuperäiseen tutkimukseen tai loitsun alkuperään.

Vaikka tutkimukset ovatkin lähinnä teoreettisia ja todellinen näyttö loitsun tarkoituksesta tai edes sen toiminnasta onkin riittämätön, on olemassa joitain selviä perusteita jotka tukevat loitsun selityksiä. Varsinainen loitsun selitys on puutteellinen ja viittauksen 'matkasta tuonelaan' ja 'kuoleman hiljaisista saleista' ovat merkityksettömiä ellei niihin saada konkreettisempaa tukea. Todellisuuden ja mystiikan välinen rajapinta on aina häilyvä ja mainitun hiljaisen salin olemassaolosta ei ole kuitenkaan todistetta. Yellan tutkielmassa kuoleman ...

<sivuja puuttuu>

Teoriassa loitsun tulisi avata portti mahdottomaan, sinne mistä papit kutsuvat kuolleiden sieluja takaisin elämään. Pappien riitit henkiinherättämisessä perustuvat tutkimusten mukaan jumalaiseen kutsuun, avunhuutoon korkeammille voimille. Pappi ei itse avaa porttia kuoleman valtakuntaan, eikä itse nouda sielua takaisin ruumiiseen, vaan pyytää jumalia tuomaan sielun takaisin. Siten voidaan olettaa että ainakin jumalilla on valta avata kuoleman portit ja noutaa sielu takaisin.

Pappien teorian mukaan jokainen joutuu kuolemansa jälkeen joko taivaaseen tai helvettiin. Nämä kansan käsitteet on luokiteltu siten että valkeuden pappien mukaan Taivas on jumalien valtakunta ja helvetti demonien valtakunta. Jos asiaa kysytään pimeyden papeilta, he selvittävät että taivas on enkeleiden valtakunta ja helvetti jumalten valtakunta. Tästä näkemyserosta on löytyy lisää tietoa Taivaasta Helvettiin (osat V-IX).

Valkeuden pappien mukaan taivaassa asuvat jumalat ovat voimallisempia kuin helvetin demonit, ja siten he pystyvät palauttamaan henkiin niin taivaaseen joutuneita kuin helvettiin joutuneita (ks. Gideon Mustan Oikeudenkäynti). Toisaalta on myös todisteita kuinka pimeyden papit ovat riiteissä herättäneet henkiin niin 'helvettiin joutuneita' kuin 'taivaisiin joutuneita'.

Näiden todisteiden valossa voidaan tehdä johtopäätös että sekä valkeuden jumalat (tai enkelit) että pimeyden jumalat (tai demonit) ovat yhtä tasavertaisia voimissa, mikä taas johtaa ristiriitaan heidän vaikutusvallasta. Jos valkeus ja pimeys ovat tasavertaisia, olisi siten pimeyden jumalilla valta estää valkeuden jumalia hakemsta helvettiin joutunutta sielua ja päinvastoin. Tämän ristiriidan valossa on pystytty päättelemään että on olemassa erilainen vaihtoehto sille mitä tapahtuu kuoleman jälkeen (ks. teokset kuoleman valtakunta, harmaa tasanko, elämän kaivo, matka sinne ja takaisin, Rodeck Tessarialaisen teoreema ...

<Sivuja puuttuu>

Kuoleman riitti ei itsessään anna selitystä mitä loitsu tekee, eikä myöskään tue mitään aikaisemmista teoreemista. Kenttä testessä ei ole havaittu mitään todellista vaikutusta, lukuun ottamatta kohdehenkilöiden kuolemaa. Tässä tapauksessa todellista kuolemaa, edes papit eivät kyenneet palauttamaan kuolleita takaisin.

Täten voidaan päätellä, että jos riitti avaa portin kuolemaan on siitä mitä ilmeisemmin seurauksena kuolema. Vaihtoehtona on esitetty myös että riitti itse asiassa tuhoaa sen mitä kutsutaan sieluksi. Koska loitsun todellista luonnetta ei voida havainnoimaan eikä sen hyödyllisyydestä ole mitään takeita, suosittelen riitin arkistoimista ja sulkemista Holviin.

- Arkkivelho Theodor Valkokynän päätösteoreema

< Taruja ja Tarinoita