Menthropin Luostari

Menthrop -nimi merkitsee haltiapettureiden kielellä Monivuotista, mutta myös Alhraedin vanhasta kielestä löytyy sille vastine, Turvanantaja. Siitä, kummasta kielestä Menthropin luostari on saanut nimensä, ei kuitenkaan ole epäilystä. Vanhoista Veljeskunnan teksteistä löytyy tieto että Menthropin Luostari oli perustettu Valkeuden palvojille, joten se oli epäilemättä Veljeskunnan ihmisten rakentama.

Menthropin luostarista kulkee monia taruja ja huhupuheita, mutta varmojen tietojen perusteella olen tullut siihen päätelmään, että Se oli Parannuksen ja Turvan paikka, paikka jossa apua tarvitseva sai avun. Joidenkin tietojen perusteella voidaan päätellä että Luostarissa asui voimallisia Valkeuden Pappeja, sillä kerrottiin, että siellä jopa rammat kävelivät ja kuolleet heräsivät henkiin.

Tarkkaa Luostarin perustamisaikaa ei kirjoituksissa mainita, eikä myöskään sitä miten tai milloin se tuhoutui, mutta minulla on joitain epäilyksiä, joihin en ole saanut vielä täydellistä varmistusta.

Yhden selityksen mukaan Haltiat vihastuivat siitä että heidän kielensä sanaa käytettiin Luostarin nimessä ja hyökkäsivät Luostariin polttaen sen maan tasalle. Nimi syy tuskin oli mitään muuta kuin heidän käyttämänsä tekosyy tuhovimman peittämiseen (kuten tiedetään haltiat harvoin esittävät edes puoliuskottavia selityksiä toimilleen, mutta aina heillä on jokin ihmeellinen ja usein erittäin epäuskottava syy toimilleen).

Huolimatta siitä että Haltioiden yleinen käyttäytyminen tukee tätä teoriaa, en usko että haltioilla olisi ollut voimaa nousta niin mahtavia pappeja vastaan kuin Luostarissa kerrottiin asuvan.

Toisen selityksen mukaan sekä Druidit että Haltiat hyökkäsivät Luostariin ja yhteisvoimin saivat Luostarin tuhottua ja papit karkotettuja. Tässäkin versiossa on joitain aukkoja, joten olen hylännyt tämän mahdollisuuden.

Uskon, että Menthropin Luostari ja siellä asuneet Papit saavuttivat viimein niin suuren voiman että Valkeus kutsui heidät luokseen. Tätä teoriaa tukee se tosiasia ettei Luostarista tai sen tarkasta sijainnista ole säilyneitä asiakirjoja.

Myös Täydellinen Hiljaisuus valkeudelta antaa lisäpontta tälle teorialle (edes Piispan viikon paastoaminen ja rukoilu ei tuonut selvyyttä asiaan). Näin voimme päätellä että Valkeus on kutsunut Voimalliset Valkeat Veljet ja ehkä Koko luostarin luokseen ja näin osoittanut jälleen että Veljeskunnan Pappien horjumaton usko ja hyveellinen elämä lopulta palkitaan.

- Kunnioitettu Valkea Veli Tanarium Malekum, Orinocon Kirkkauden Luostarin Historioitsija ja Haltiatutkija.

Menthropin Luostarin kartta >

< Taruja ja Tarinoita